МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ

Във връзка с разширяване на дейността на Търговския отдел, Про плантс ЕООД търси да назначи Мениджър продажби на саксийни растения (на едро).
Основна цел на длъжността е да изпълнява поставените от компанията цели за обем, асортимент, визия, наличности и продажби в параметрите на региона и клиентите, за които е отговорен.

Правомощия на длъжността:  Контактува пряко с клиентитe. Докладва на Търговски мениджър.

Изисквания към кандидатите:
• Много добро владеене на Английски език – писмен и говорим;
• Минимум средно образование. Висшето икономическо и/или търговско образование са предимства, особено за по-нататъшно фирмено развитие.
• Отлични комуникативни способности;
• Високо ниво на инициативност;
• Умения за разрешаване на проблеми и вземане на ефективни решения при изпълнение на служебните си задължения; ;
• Умения за интегриране и ефективна работа в екип;
• Умение да определя точно приоритетите си;
• Възможност за ежедневна мобилност във връзка с изпълняваните задачи.

Основни задължения на длъжността:
– Извършва търговски процедури, в район и брой търговски обекти определени от компанията и по стандарти зададени от мениджмънта на фирмата, осигуряващи постоянно присъствие на стратегическите артикули с цел увеличаване на продажбите на продуктите на фирмата;
– Активно контролира продажните цени на артикулите на фирмата към дистрибуторите;
– Проверява спазването на договорени отношения с дистрибутори и партньори;
– Следва всички стъпки на комуникация и репортинг във всички покривани обекти съгласно установените стандарти за комуникация, определени от Мениджмънта на компанията.

Месторабота:
Гр. София,  с възможност за пътувания;
Работата е постоянна;
Пълно работно време;
Работата е подходяща и за кандидати с малък или без опит.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Възможност за работа в утвърдена на пазара компания;
– Постоянен трудов договор и осигуровки;
– Фирмено обучение;
– Работа в отворена, динамична и екипна среда;
– Добро възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
– Възможност за кариерно развитие.

Желаещите могат да кандидатстват, като изпратят автобиография на proplants@proplants.bg