При затревяване на зелени площи ние работим с техника доказана в професионалната ни практика. Технологията на работа със съответното специализирано оборудване е по последни тенденции в сферата на ландшафтната архитектура в световен мащаб.

Преди да се стигне до същинското затревяване има няколко задължителни стъпки, които се определят от характера, вида и наклона на терена.

При наличие на естествена тревна покривка, тя се третира с тотален хербицид, който действа на листна маса. След преминаването на карантинния период следва  да се извърши подготовка на терена, която включва – почистване  и заравняване на повърхността и почвообработка. С тази почвообнработка, лесно се отстраняват примеси като корени, по-големи камъни и други нежелани  примеси.

Почвообработката се извършва с рекултивираща машина, която обработва и раздробява фино почвата, заглажда я и я прави готова за пристъпване към дейностите по засаждане на тревното семе и новата растителност.

При наличие на съществуващи растения – дървета, храсти и цветя, с цел да не се увредят или наранят растенията, дейностите по обработка на почвата и оформяне на нивото, се извършват с ръчни инструменти.

За същинското затревяване използваме няколко вида машини в зависимост спецификата на терена, площа и наличието на съществуваща растителност.

  1. Самоходна машина за затревяване Rota Dairon с работна широчина 0,7 м и с висока производителност. Тази машина може да се регулира в процеса на работа относно гъстотата на засаждане от 10 до 60 кг тревно семе на декар. След обработката с нея нямаме нужда от допълнителни манипулации.
  1. Ръчна машина за полагане на тревно семе Rota Dairon Seedy. Задвижва се от силата на работника. Използва се на местата недостъпни за самоходната машина има голяма производителност. Чрез предвидената за затревяване механизация се постига качествено изпълнение на затревяването и най-голяма ефективност на труда.

С тази техника се постига дълбочина на засаждане от 1 до 10 мм. Това е най-добрата дълбочина за едновременното и пълно покълване на младите растения от тревния масив.

Машините са високопродуктивни и ефективни за изграждане на висококачествени тревни площи с изключително кратък срок за изпълнение.