Фирма Про Плантс ЕООД разполага с голям набор от специализирана техника, професионални машини и високотехнологично оборудване за  затревяване, рекултивация, преместване на едроразмерна растителност и др.

Модерната материално – техническа база, натрупаният опит и екипът от професионалисти са причината за многобройни изпълнени  обекти, както в частния сектор , така и в сътрудничество с много фирми и общини.

Услугите, които можем да предложим  като допълнения при изграждането на обекти са:

Моделиране на терена със съответната техника, затревяване на големи площи и стадиони,

Отсичане и изкореняване на дървета и раздробяване на дървения материал, ефективно косене и прочистване на големи терени, преместване и засаждане на едроразмерни дървета

 1. Телескопични верижни моторни триони;
 2. Дробилни машини;
 3. Камион с автокран;
 4. Камион с метален контейнер за смляна растителна маса;
 5. Багер;
 6. Фреза за раздробяване на пънове.
 7. Грейдер
 8. Дъмпер
 9. Паркови трактори с различни прикачни елементи
 • Фреза
 • косачка
 • Почвен реноватор
 • Продълбочител
 • Способ за затревяване и валиране
 • гребло за сняг

 

Дробилни машини

Тази машина може да обработва отрязани клони с диаметър до 18 см. Те могат да се надробяват след отстраняването им, посредством дробилната машина, от която надробеният материал се събира директно в камион, готов за извозване от обекта.

Когато е необходимо отсичане или изкореняване на дърво намиращо се в настилка или в близост до такава, с цел тя да бъде предпазена от увреждане,след отсичане на дървото  дънера се отстранява с фреза за раздробяване на пънове.

 

Машини за затревяване

 1. самоходна машина за затревяване Rota Dairon с работна широчина 0,7 м и капацитет от 10 дка/ден.

Машината има следните работни органи:

 • Мрежест валяк
 • Бункер от неръждаема стомана с механизъм за разпределяне на семената
 • Валяк с шипове въртящ се насрещно на посоката на движение – за завиване на семената
 • Плътен валяк за валиране на вече готовата затревена повърхност.

Машината може да се регулира в процеса на работа относно гъстотата на засаждане от 10 до 60 кг тревно семе на декар. След обработката с нея нямаме нужда от допълнителни манипулации.

 1. Ръчна машина за полагане на тревно семе Rota Dairon Seedy – ръчна машина. Задвижва се от силата на работника. Тази машина се използва на  местата недостъпни за самоходната машина. Seedy е изключително гъвкава машина, позвполява завъртане около оста си при посев, работи безупречно на наклонени терени, тесни места , лесно се пренася на ръка и има голяма производителност – до 5-6 декара на ден. При засаждане с нея се налага допълноително валиране на засадената повърхност.
 1. Валяк  прикачен – за големите масиви
 2. Валяк ръчен – за по-недостъпните места

Чрез предвидената за затревяване механизация се постига качествено изпълнение на затревяването и най-голяма ефективност на труда.

С тази техника се постига дълбочина на засаждане от 1 до 10 мм. Това е най-добрата дълбочина за едновременното и пълно покълване на младите растения от тревния масив.

И двете машини за затревяване са безопасни, високопродуктивни и ефективни за изграждане на висококачествени тревни площи.

 

Почистване на сняг с парков трактор с гребло за сняг

Парков трактор с прикачено хидравлично управляемо гребло за сняг с широчина от 1,2 до 2 м според големината и мощността на трактора, снабдено с хидравлична система за промяна на работния ъгъл –  в ляво или в дясно спрямо посоката на движение. Греблата са снабдени с работен нож, той контактува с настилката на места и полимерният материал позволява да не се уврежда настилката.  Ножът е защитен също така и от удар в твърд предмет (например високо разположени шахти, бордюри и т.н.), Тракторите, с които работим са конструирани специално за работа с гребла за снегопочистване при появата на високи или ниски места снегопочистващото гребло само копира релефа на снегопочиствания терен, като се движи плаващо, независимо от трактора в 4-те посоки – нагоре-  дадолу, наклон наляво и в дясно.

Специализирана техника за преместване на едроразмерна растителност и доставка на такава.