Ние сме Про Плантс

Вашето място за растения, съвети за градината, ландшафтен дизайн и услуги по озеленяване

…тази страница не е ЗА НАС…

…тя е ЗА ВАС – за вашата градина, двор, късче природа, оазис сред урбанизирания пейзаж!

0 +
Реализирани проекти
0
Градински центъра
0
Цветна борса
0 +
Години в бранша

За нас

Всичко от което имаме нужда е
ПАРЧЕНЦЕ ЗЕМЯ,
за да я превърнем в ИДЕЯ!
Идеята – в РЕАЛНОСТ!!!

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО И УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ПРО ПЛАНТС ЕООД:

  • Регистрация в ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ, като търговец на посевен и посадъчен материал;
  • Сертификат за регистрация по ISO 9001:2008 за въведена система за качество с обхват „Производство и търговия с декоративни растения и цветя”;
  • Сертификат за регистрация по ISO 14001:2004 за управление на околната среда с обхват „За продажба на декоративни растения, проектиране и поддръжка на обществени и частни зелени площи”;
  • Сертификат за регистрация по ISO18001:2007 за здравословни и безопасни условия на труд с обхват „Продажба на декоративни растения, проектиране и поддръжка на обществени и частни зелени площи”.