Живи плетове и огради в големи имоти

От известно време в България се наблюдава тенденция за „бягане“ на хората от големите градове към по-малки населени места. Все по-често се закупуват и облагородяват вили и къщи с големи дворни пространства.

Тогава неминуемо идва въпросът за правилното усвояване на дворното пространство.

Едно от най-често срещаните решения на проблема е изграждането на живи плетове и високи живи огради, с което можем да подчертаем двора, да ограничим преминаването на животни от вътре навън (и обратно), да изградим ветроустойчив пояс, както и да създадем изолирана-наша среда.

Растенията за изграждане на жив плет трябва да се подберат правилно спрямо функцията, която ще изпълняват, средата в която ще живеят (няма как да изградим жив плет от топлолюбиви видове в райони, в които зимните температури падат под -12С°), както и визуално да отговарят на нашите представи за това как се вписва живият плет в нашия екстериор.

В основни линии – правилото за изграждане на живи плетове е следното:

За малки дворове и пространства се използват храстовидни видове, които не изискват много пространство и могат да се регулират на по-ниска височина.

За големи дворни пространства и имоти – за външен жив плет се използват дървесни видове (ниски, многостъблени дървета) или иглолистни топиарни форми.

Живи плетове спрямо стила и функцията на двора

Жива ограда за запазване на естествения вид на пространствата

За дворове и къщи, стремящи се към запазването на натуралния – естествен вид на пространствата, не се препръчва използването на топиарни растения или такива, които изискват подрязване под правилни ъгли и форми. Този тип растения се използват само за акценти.

жив плет

Ако желаете жив плет с възможно най-естествен вид и не желаете да го оформяте допълнително, Ви препоръчваме изграждане на миксиран жив плет от различни видове растения или използване на видове като високи храсти или ниски дървета, които не достигат по-голяма височина от 3-4 метра.

Изберете от следните растения, които могат да изпълняват функция на жив плет и не се предвижда тяхното редовно подрязване:

Подходящи иглолистни и вечнозелени видове

  • Thuja occidentalis
  • Prunus laurocerassus
  • Viburnum tinus

Подходящи цъфтящи видове:

  • Hibiscus syriacus
  • Syringa vulgaris
  • Spiraea vanhoutii
  • Buddleja davidii

Жив плет за създаване на стил и зониране на пространството

За дворове и къщи, стремящи се към създаването на определен стил и/или зониране на пространството, за естетическо приобщаване на двора към една обща композиция с интериора, се препоръчва използване на живи плетове, които регулярно се подрязват и регулират на определена височина и в определена форма.

Подходящи иглолистни и вечнозелени видове:

Подходящи листопадни видове:

При изграждане на този тип живи плетове се препоръчва използването на няколко различни вида с различна украска на листата, както и изполването на широколистни и иглолистни видове за външния плет.

Повече за създаването на зони в градината можете да прочетете тук.

Разгледайте предложенията ни за растения, подходящи за жив плет в нашия онлайн магазин или ни посетете на място в някой от градинските ни центрове или в цветната ни борса.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram